EENDJESRACE 

Beste vrienden, loten-kopers en verenigingen,

Hartelijk dank voor het meedoen met de EENDJESRACE 2023. Het was weer een succesvolle race.

Hieronder treft u de winnen lotnummers aan van de Eendjesrace 2023. De dubbele nummers betekenen ook dubbele prijzen!

De prijswinnaars hebben inmiddels een e-mail ontvangen waar en wanneer zij de prijzen op kunnen halen. 

Names Lions Levefanum hartelijk dank voor het meedoen.

Kan een afbeelding zijn van tekst